Parkering

Det er gratis at parkere på Dexter Gordons Vej, men vær opmærksom på, at der er nogle pladser, som er forbeholdt delebiler og handicapbiler, som med stor sandsynlighed vil udløse en parkeringsbøde, hvis du holder på én af dem.

Husk, at der ifølge Københavns Brandvæsens cirkulære ikke er tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, madrasser i parkeringskælderen m.m.. Hvis disse findes vil de blive fjernet uden varsel.

Det er kun tilladt at opbevare cykler, dæk, bil eller andet køretøj.

Videoovervågning
Der er etableret videoovervågning af parkeringskælderen for at forhindre tyverier og hærværk. Hvis du har været udsat for tyveri eller hærværk og ønsker at se videooptagelsen, så kontakt bestyrelsen via mail på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Nøglebrikker
Hvis du bor i ejerforeningens lejligheder Dexter Gordons Vej 9, 11-33 eller Thad Jones Vej 6 og 8, skal du bestille nøglebrikker til opgange og parkeringskælder m.m. ved henvendelse til Sundby Rengøring.

Link til bestilling af nøglebrik til parkeringskælderen hos Sundby Rengøring. Brikkerne koster 300 kr. pr. stk.

Hvis du bor i Askholms almene del (dvs. Thad Jones Vej 2 og 4, Sluseholmen 37 og 39 samt Dexter Gordons Vej 1, 3 og 5), så vil du få udleveret to nøglebrikker til parkeringskælderen fra ejendomskontoret i forbindelse med indflytningen.

Ejendomskontoret kan kontaktes via mail på ek-askholm@kab-bolig.dk.

Ekstra brikker, koster 300 kr. pr. brik, skal ligeledes bestilles gennem ejendomskontoret, hvis du bor i den almene del af Askholm.