Booking Miljøkajakken

Sejlperioden er maj-september. Du kan ikke booke miljøkajakken uden for denne periode.
The season is May-September. You can not book the The Green Kayak outside this period.

VILKÅR OG BETINGELSER
Reservering og betaling

For at reservere Miljøkajakken skal du indbetale DKK 300.00 i depositum via MobilePay til telefon 23 43 50 40 samtidig med, at du reserverer kajakken. Hvis der ikke er foretaget indbetaling af depositum, vil din reservation blive slettet.

Overholder du betingelserne om affaldsindsamling m.m. vil beløbet blive tilbageført din MobilePay-konto efter turen. Det er derfor vigtigt, at det telefonnummer, som du opgiver, knytter sig til den MobilePay-konto, som beløbet skal refunderes til.

Har du ikke samlet affald på turen, vil dit depositum på kr. 300 blive betragtet som et økonomisk bidrag til Miljøkajakkens Sluseholmen arbejde for at holde kanalerne og Københavns Havn fri for affald.

Afbestilling
Får du ikke brug for reservationen, så husk, at afbestilling skal ske senest 24 timer, før din reservation træder i kraft for, at du kan få tilbagebetalt dit depositum.

Tider
Tiderne ligger fordelt på følgende tidspunkter: 08.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00 og 18.00-20.00.

Bemærk, at selv om datoen viser gult for reserveret eller lyseblåt på grund af, at der afventes bekræftelse, så kan der godt være andre tidspunkter den pågældende dag, som er ledige. Hvis du trykker på datoen, vil du kunne se, hvilke tidspunkter, som allerede er booket den pågældende dag.

TERMS AND CONDITIONS

Reservation and payment

You can borrow the kayak for free for up to two hours if you commit to collect trash on your trip through the canals and the harbour and bring the trash back to the Environment Station (Sluseholmen 33).

When booking the Green Kayak, you must pay a security deposit of kr 300 which is paid via MobilePay 23 43 50 40 at the same time as you’re booking. The amount will be returned to your MobilePay-account if you have met the described requirements for using the Green Kayak.

If you have not collected waste on your trip, your deposit of DKK 300 will be considered as a financial contribution to the continued operation of the environmental kayak.

Cancellation
If you do not need the reservation, please remember that cancellations must be made within 24 hours before your reservation enters into force to refund your deposit.

We expect that as much trash is collected as possible on the trip. No trash is too small and trash can be collected in many places at the canals and the harbour and the trash bucket can quickly be filled. Trash will be weighed at the end of the trip.

Time
Times are distributed at the following times: 08.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00 and 18.00-20.00 Monday – Sunday

Note that even if the date is yellow for reserved or lightblue due to awaiting confirmation, then there may be other times on that day, which are available. By pressing the date you will be able to see what times already booked that day.

Kalender er ved at loade...
- Ledig
26
- Reserveret
26
- Afventer bekræftelse

Navn/Name: (required):

Email: (required):

Telefon/Phone:(required):

Voksne/Adults:(required):

Børn/children:(required):

 

captcha