Parkering

Det er gratis at parkere på Dexter Gordons Vej, men vær opmærksom på, at der er nogle pladser, som er forbeholdt delebiler og handicapbiler, som med stor sandsynlighed vil udløse en parkeringsbøde, hvis du holder på én af dem.

Hvis du vil vide mere om parkeringsforholdene på Sluseholmen Nord, kan du læse ejerforeningens FAQ om parkering.

Husk, at der ifølge Københavns Brandvæsens cirkulære ikke er tilladt at opbevare brændbare effekter som f.eks. papkasser, møbler, madrasser i parkeringskælderen m.m.. Hvis disse findes vil de blive fjernet uden varsel.

Det er kun tilladt at opbevare cykler, dæk, bil eller andet køretøj.

Videoovervågning
Der er etableret videoovervågning af parkeringskælderen for at forhindre tyverier og hærværk. Hvis du har været udsat for tyveri eller hærværk og ønsker at se videooptagelsen, så kontakt bestyrelsen via mail på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Nøglebrikker
Hvis du bor i Askholms almene del (dvs. Thad Jones Vej 2 og 4, Sluseholmen 37 og 39 samt Dexter Gordons Vej 1, 3 og 5), så vil du få udleveret to nøglebrikker (en hvid og en grå) til parkeringskælderen fra ejendomskontoret i forbindelse med indflytningen.

Ejendomskontoret kan kontaktes via mail på ek-askholm@kab-bolig.dk.

Hvis du bor i ejerforeningens lejligheder Dexter Gordons Vej 9, 11-33 eller Thad Jones Vej 6 og 8, skal du bestille nøglebrikker til opgange og parkeringskælder m.m. ved henvendelse til Sundby Rengøring. Det samme gælder for resten af Askholm, hvis man mister en brik og skal bestille en ny.

Hvis du mister en brik, så er det vigtigt, at du giver besked til Sundby Rengøring om brikkens farve, så brikken kan blive slettet i nøglebriksystemet. Herved forhindrer du, at andre kan bruge din nøglebrik til at få adgang til parkeringskælderen.

Link til bestilling af nøglebrik til parkeringskælderen hos Sundby Rengøring. Brikkerne koster 320 kr. pr. stk. inkl. moms og kodning.