Om gårdlauget

Formål
Gårdlauget Askholms formål er at administrere og drive, herunder at renholde og vedligeholde det fælles have- og gårdanlæg og drive de fælles installationer i ejendommens p-kældre, idet fællesudgifter afholdes af Gårdlauget.

Gårdlaugets medlemmer er de to ejerforeninger Askholm I (ejerforeningen Askholm) og Askholm II (SAB og Københavns Kommune, som ejer af daginstitutionen).