Værksted

I samarbejde med Askholms lejerforening er der i »buret« i parkeringskælderen indrettet et mindre værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m., som kan bruges og udlånes til beboerne.

Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er gårdlauget som driftsansvarlig.

Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug. Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Indtægterne bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb af nyt værktøj og maskiner. Betaling sker via MobilePay, telefon 52 50 6130. Husk samtidig at sende dit navn og mailadresse  via SMS.

Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer på Askholm. Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, afkorter, med bord, søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af bilen o.m.a.).

Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboksen, hvor man kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har adgang til værksted og værktøj.