Værksted

I samarbejde med Askholms lejerforening er der i »buret« i parkeringskælderen indrettet et mindre værksted med forskellige maskiner og værktøj m.m., som kan bruges og udlånes til beboerne. Ansvarlig for værksted og værktøjsdepotet er gårdlauget og som driftsansvarlig, er det Sherif Madyan Hassan.

Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar

For at bruge værkstedet og låne værktøjet skal man være medlem af Askholms Værkstedslaug. Det koster 250 kr at være medlem af værkstedet. Medlemskab opnås med virkning fra april i indeværende år til april året efter.

Medlemskab opnås ved at indbetale 250 kr. via Mobilepay – indtast blot 2381BK som modtager. Når du har sendt pengene til den pågældende Mobilepay-kasse, skal du sende en sms til Sherif på 5250613 med adresse, mail og navn skal oplyses.

Følgende regler gælder for alle medlemmer

  • HOLD DET RENT: Hold stedet som du gerne vil finde det, dvs. organiser værktøjet på deres rette pladser og ryd op efter dig selv. Der findes støvsuger, kost og skovl samt et affaldsstativ i værkstedet
  • SKRALD: Efterlad IKKE rester fra afskåret træ eller metal. De skal smides ud på miljøstationen
  • LÅN: Låner du værktøj med hjem, så skal du skrive dit navn, adresse og værktøjet på tavlen i værkstedet. Husk at slette beskeden, når du har afleveret værktøjet igen. Fjern ikke batteriopladeren til el-værktøjet fra værkstedet (kun et batteri må tages med hjem). Du kan maksimalt låne værktøjet med hjem i 7 dage.
  • FORTROLIGHED: Låseboksens kode skal holdes fortroligt og må ikke deles med andre på nogen måde. Husk at aflevere nøglen med det samme du forlader værkstedet

Hvor finder man værkstedet

Når du skal bruge værkstedet og/eller låne værktøj med hjem, så kan du finde nøglen i den nøgleboks, som er placeret i det cykelhus, som ligger tættest på nedgangen til parkeringskælderen ved ejerforeningens lejligheder (se rød prik på billede).

Sådan finder du vej til gårdlaugets værksted.

Fejl og mangler

Hvis du konstaterer fejl eller mangler vedrørende værksted og værktøj eller har forslag til nyanskaffelser eller indretning af værkstedet, så send en e-mail til shmadyan@hotmail.com.