God jul og godt nytår!

Så er året snart gået og det lykkedes, som det sidste i år, at få gennemført arbejdet med opretning af dæksler og brønde i gården samt anlæg af den lille sti mellem cykelhusene. Til foråret kan I så glæde jer over at flere end 1.000 blomsterløg vil blomstre og byde jer og foråret velkommen!

Vedrørende nøglebrikbytningen
De lejlighedsindehavere, som endnu ikke har fået ombyttet deres brikker, og som bor i ejerdelen af Askholm, vil få tilsendt 2 brikker (en hvid og en grå) fra administrator, så de kan komme ind i opgangen og i parkeringskælderen efter 2. januar, hvor vi sletter alle de gamle brikker i låsesystemet.

Har I indsendt skema, hvoraf det fremgår, at I har flere end 2 brikker, så skal I fortsat kontakte bestyrelsen for gårdlauget enten via mail: bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk eller på 23 43 50 40 og aftale en tid for ombytning af de brikker, som I har udover de to, der bliver tilsendt jer.

Hvis I bor i lejerdelen (SAB/KAB’s ejendom), så skal I kontakte bestyrelsen via mail bestyrelsen@sab-askholm.dk. eller ringe på 23 43 50 40 og aftale en tid for ombytning af de brikker, som I har.

For beboerne Thad Jones Vej 2, er der blevet opsat nøglebriklås i elevatoren, hvor man skal bruge sin nøglebrik for at køre med elevatoren ned i parkeringskælderen. Fra parkeringskælderen skal man fortsat bruge sin nøglebrik for at komme ind til elevatoren, og sin opgangsnøgle for at få elevatoren til at køre ned til parkeringskælderen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen