Vand i parkeringskælderen

For at begrænse støvgenerne i forbindelse med fejning af parkeringskælderen en gang om måneden gennemføres som forsøg, at en 1/4 af gulvet bliver spulet hver uge.
Vedr. de øvrige vandproblemer i kælderen, er byggeskadefonden i gang med at gennemføre forskellige undersøgelser, som skal afdække problemets omfang og afhjælpning.