Så er grillen opstillet i gården!

Gårdlauget har stillet en grill op i gården til benyttelse af alle ejendommens beboere (både ejere og lejere).

På væggen er der opsat en vejledning på dansk. Vejledningen kan du også kan finde her. Læs den, inden du bruger grillen, som sker på eget ansvar.

Brug grillen, men husk at rengøre den efter brug og pas på børnene.

BRUGSANVISNING TIL GRILL