Vandproblemer i parkeringskælderen

Som de fleste kan opleve, så har vi store problemer i parkeringskælderen, når det har regnet, hvor der kommer vand ned gennem loftet og vand gennem væggene. Endvidere løber regnvandet uden om de riste, som er etableret ved nedkørsel til parkeringskælder og nedgangene fra gården.

Problemerne er anmeldt som en byggeskade til Byggeskabefonden i 2016.

Når Byggeskadefonden er involveret skyldes det, at Askholm almen del, hvis problemerne bliver anerkendt som en byggeskade, kan få dækket 95 pct. af udgifterne til afhjælpningen, da vi betaler til byggeskadefonden. For ejerforeningens vedkommende vil det formentlig blive vanskeligt at rejse et evt. krav i forhold til den entreprenør, som opførte byggeriet, da firmaet er gået konkurs. Ejerforeningens andel af udgifterne skal derfor betales af ejerforeningen.

EKAS Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne og betalt af Byggeskadefonden foretaget en undersøgelse og udarbejdet en rapport til byggeskadefonden den 15. september 2017.

Byggeskadefonden har den 1. august 2018 meddelt følgende beslutning:

Efter skadebekendtgørelsen§ 3, stk. 1, og fondens praksis dækker fonden kun skader, som ikke er uvæsentlige. Uvæsentlige skader er eksempelvis mindre revner, som ikke har væsentlig indflydelse på de konstruktive forhold i byggeriet, afskalninger af forskellig art, mindre betydende fugeslip og mindre betydende vandindtrængning.
Vi vurderer, at forholdet er uvæsentligt, og forholdet er derfor ikke omfattet af fondens dækning, jf. § 3, stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelsen om skadedækning.

Afgørelsen kan ikke ankes, men evt. indbringes for retten eller en voldgift. Sagen kan dog genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger.

Byggeskadefonden har fremsat en række forslag til afhjælpning, bl.a. opgravning af et 80 – 100 kvm. stort areal af gården ud for nedgangen til parkeringskælderen ved almen del og daginstitutionen.

Hverken KAB, Gårdlauget eller ingeniør Paul Steffensen, som tidligere har udarbejdet en rapport om problemerne, er enig med Byggeskadefonden i dens afgørelse.

Gårdlauget har bedt Paul Steffensen om at udarbejde en supplerende og aktuel redegørelse til EKAS rapport. Den vil blive udarbejdet, når Paul Steffensen vender tilbage fra sin ferie og bliver betalt af Gårdlauget.

Sideløbende foretages der – efter aftale med KAB og Gårdlauget – en løbende undersøgelse og fotoregistrering af vandindtrængningen i parkeringskælderen samt en måling af regnmængderne.

Når Steffensens rapport er færdig, vil den blive forelagt EKAS, hvor der skal tages stilling til det videre forløb, og de forslag om afhjælpning som Byggeskadefonden og EKAS har foreslået.

Nedenfor kan hentes EKAS rapport og Byggeskadefondens afgørelse.

Undersøgelse Ekas vedr. vandproblemer

Byggeskadefondens Afgørelse