Vandindtrængen i parkeringskælderen

Ingeniør Poul Steffensen har efter anmodning af gårdlauget udarbejdet en supplerende rapport med tilhørende fotomateriale til den undersøgelse, som EKAS har foretaget vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen, som ligger til grund for byggeskadefondens afgørelse.

Rapporten vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde i Gårdlauget, som endnu ikke er fastlagt.

Supplerende rapport, 22 sider.

FOTOBILAG til supplerende rapport. 87 sider.

Ekas undersøgelse vedr. vandproblemer, 25 sider.

Byggeskadefondens Afgørelse, 5 sider.